Banc del Temps Escolar: Comencem el #BTEscolar

El grup de treball del Banc del Temps Escolar comença la campanya de “match funding” amb el suport de Fundació Jaume Bofill i Goteo.

QUÈ ÉS EL BANC DEL TEMPS ESCOLAR?

El BTEscolar és un programa educatiu que promou intercanvis de coneixements i habilitats entre parelles d’iguals, la qual cosa millora: la convivència a l’aula, el rendiment escolar, les habilitats comunicatives de l’alumnat i la seva autoestima.

QUIN ÉS EL NOSTRE PROJECTE?

Els membres del grup de treball portem més de 10 anys implementant el BTEscolar en centres educatius i la nostra voluntat és fer-ne difusió per a què altres professionals del món educatiu puguin conèixer aquesta metodologia. En les Jornades del BTEscolar oferirem la formació necessària per a que els docents i educadors puguin posar en pràctica el BTEscolar amb els seus alumnes o grups.

ON TROBAR MÉS INFORMACIÓ?

MATCH FUNDING: http://goteo.cc/BTEscolar

BLOC: http://blocs.xtec.cat/bancdeltempsescolar

XARXA: https://www.facebook.com/BTEscolar i https://twitter.com/BTEscolar

CORREU: BTEscolar@gmail.com

 Moltes gràcies pel teu suport!