FAQ’s

La plataforma de micromecenatge FEM EDUCACIÓ, és un altaveu de solucions i iniciatives orientades a la millora i transformació educativa impulsada per la Fundació Jaume Bofill en col·laboració amb la Fundació Goteo. L’objectiu últim és fer emergir i promoure idees i projectes que responguin als actuals reptes de l’educació del país i que requereixin del recolzament de la ciutadania per la seva implementació. I això només ho podem fer amb els protagonistes de l’educació, que són els veritables motors de canvi.

La plataforma Femeducacio.org obre una crida per seleccionar un màxim de 20 iniciatives que responguin a reptes compromesos de l’educació. Posteriorment aquests 20 projectes rebran un acompanyament intensiu i es penjaran a la plataforma per iniciar una campanya de microfinançament que faci possible la seva implementació.

El finançament col·lectiu o microfinançament (en anglès ‘crowdfunding’) és una forma de cooperació entre moltes persones per reunir una suma de diners amb la qual donar suport al desenvolupament d’una iniciativa concreta.

El crowdfunding ha esdevingut una alternativa al finançament tradicional que ha permès generar respostes compromeses de la ciutadania en la implementació de projectes, que sense aquest suport, haguessin quedat en un calaix. La comunitat doncs ha esdevingut un agent clau per ajudar a convertir les idees en projectes.

És una oportunitat perquè persones i organitzacions aconsegueixin suport per donar impuls a iniciatives que després siguin transferibles a altres comunitats educatives i contextos.

En relació a altres plataformes de crowdfunding existents, aquests són els aspectes destacats de la plataforma FEM EDUCACIÓ :

 • Tots són projectes educatius que centren la seva activitat en la millora i transformació de d’educació amb l’objectiu de donar resposta als reptes actuals de l’educació.
 • Llicències lliures i/o obertes: Els projectes que vulguin cofinançar-se hauran de permetre a través de llicències obertes la còpia i la replicabilitat dels seus projectes per part de la resta de la comunitat educativa amb l’objectiu de garantir la transferència de coneixement.
 • Capital regadiu: el Capital Regadiu duplica les aportacions fetes per la ciutadania tenint un efecte multiplicador. La Fundació Jaume Bofill destina un fons de 40.000€ que serà adjudicat als projectes de manera simultània i equivalent a les aportacions fetes per la ciutadania, amb un límit per projecte de 2.000 €. Per cada € que aportis a un projecte la Fundació Jaume Bofill n’aportarà un altre en concepte de capital regadiu. Si finalitzada la primera ronda de 40 dies resten diners en el fons de capital regadiu aquest es distribuiran en format 1 a 1 fins a la finalització del fons.
 • Col·laboració distribuïda: FEM EDUCACIÓ permet col·laborar amb els projectes, no només, realitzant aportacions econòmiques sinó també a través de serveis, recursos materials, infraestructures o participant de determinades microtasques necessàries per desenvolupar els projectes. Aquestes estan descrites en la formulació del projecte.
 • Dues rondes de cofinançament de 40+40 dies: S’estableixen dues rondes de cofinançament, de 40 dies cadascuna. La primera, a “tot o res”, lligada a la consecució del pressupost mínim imprescindible; i la segona, on s’estableix un import òptim que té per objectiu el desenvolupament del projecte amb totes les activitats.

El projecte Fem Educació vol fer emergir i reconèixer noves idees i formes de fer valuoses per l’educació del país que cerquin en el finançament col·laboratiu la seva capacitat d’implementació. Per tal de seleccionar els 20 projectes d’aquesta primera crida, valorarem especialment aquelles que:

 • Donin una resposta a necessitats i reptes actuals de l’educació. Es valorarà l’interès per l’equitat educativa i social.
 • Especifiquin què s’aconseguirà millorar gràcies al projecte, qui se’n beneficiarà educativament i com, i contemplin com avaluaran els objectius assolits.
 • Creïn i modelitzin projectes, materials i formes de treball potencialment transferibles a diferents contextos territorials
 • Fomentin el coneixement en obert creant manuals, vídeos, presentacions o guies metodològiques que permetin compartir el procés d’implementació del projecte, la solució o els aprenentatges.
 • Tinguin capacitat d’involucrar la comunitat educativa.
 • Proposin formes d’abordar necessitats educatives de manera creativa, efectiva i innovadora o que siguin capaces de fer créixer i sistematitzar innovacions ja desenvolupades.

Estem oberts a tota mena de reptes educatius. A tall d’exemple us apuntem temàtiques que ens agradaria rebre. Creiem molt en les iniciatives que plantegen noves formes d’organització escolar, d’avaluació, aprenentatge cooperatiu, noves modalitats d’aprenentatge en diferents matèries i etapes, usos transformadors i profunds de les TIC a l’educació, projectes que aposten per la implicació familiar i comunitària, que desenvolupen les competències parentals, que ofereixen noves oportunitats educatives per col·lectius específics, que afavoreixen l’equitat educativa i l’èxit educatiu més enllà dels espais escolars, que mobilitzin ciutadans i col·lectius per reivindicar i promoure noves solucions i drets educatius, que creïn sinergies entre educació formal i informal, que afavoreixen les transicions educatives i exploren les noves fronteres d’una educació per tothom, models que potenciïn la formació col·laborativa dels professionals de l’educació … Milers de reptes que no estan en aquesta llista poden ser palanca de transformació educativa. No saps si la teva idea hi té cabuda? Posa’t en contacte amb nosaltres i ho valorarem amb tu.

Pel que fa a la tipologia d’iniciatives ens interessen totes les modalitats;

 • Projectes en fase primerenca que busquen recursos per implementar-se de forma pilot i que estan disposats a oferir les seves metodologies i models en obert a la resta de la comunitat educativa.
 • Models i metodologies que s’ofereixen per ser implementades i experimentades.
 • Iniciatives dirigides a sistematitzar processos i models organitzatius ja provats anteriorment per tal que aquests puguin ser replicats en altres centres i diferents contextos.
 • Iniciatives que cerquen la implementació a Catalunya de models innovadors desenvolupats a altres països.

No són adequats per aquesta convocatòria els projectes que:

 • Siguin de caràcter assistencial. Quan l’objectiu principal és la cobertura directa de necessitats bàsiques de tipus econòmic o material, pensem que el crowdfunding no és la solució i que cal apostar per altres modalitats d’ajudes o de reivindicació més indicades. Si et preocupen les necessitats bàsiques o materials d’un centre o d’uns alumnes potser en alguns casos el crowdfunding et pot servir per promoure una solució innovadora que ofereixi un servei a tots els alumnes que ho necessiten, o una campanya que aconsegueixi un canvi social en aquella mancança?
 • Sostenen les edicions anuals d’un mateix projecte. Si el que busques és suport per tal que un projecte valuós que has impulsat pugui funcionar un altre any, et recomanem explorar la via de les subvencions o modalitats de finançament directe. El crowdfunding està més pensat per arrencar o sistematitzar el salt d’etapa o el creixement, no per sostenir. Si vols explorar el crowdfunding, potser aquest et pot permetre convertir un projecte en un model més sostenible, obert i sistematitzat que faci que no hagis de patr cada any pels recursos?
 • Que tinguin per objectiu el finançament d’estructura (personal docent o equipaments).

Les llicències lliures i/o obertes no només permeten preservar l’autoria original i el control sobre els usos del projectes dissenyats , sinó que representen un veritable mecanisme de replicació i difusió afavorint la seva implementació en altres centres i contextos. Una font cada vegada més rica i diversa de propostes on moltes persones hi arriben cercant inspiració, talent i recursos de tot tipus (educatius, artístics, documentals, etc).

Per tot això, i tenint sempre en compte que FEM EDUCACIÓ reconeix i premia l’esforç d’ideació i creació dels projectes, compartim l’opinió cada vegada més generalitzada que les llicències lliures i/o obertes no només no perjudiquen sinó que beneficien els projectes i les persones impulsores dels mateixos, i per tant a la societat en general.

Des de Fundació Goteo, si sou un dels 20 projectes escollits, us assessorant sobre quines llicencies utilitzar: Creative Commons (CC), General Public License (GPL), GNU Affero General Public License (AGPLv3), Open Database (ODBC), Llicència Xarxa Oberta Lliure Neutral (XOLN) o Open Hardware License (OHL). Pots consultar el contingut d’aquestes i altres llicències a Creative Commons, Free Software Foundation o bé Safe Creative

Tots els projectes han de dur a terme la seva activitat directe a Catalunya tot i que el seu impacta tingui un abast molt major a traves del coneixement en obert.

Els projectes presentats a la plataforma FEM EDUCACIÓ no podran rebre diners d’altres convocatòries o plataformes per a realitzar les mateixes activitats que s’han presentat. Si que es poden presentar activitats innovadores complementaries o que ampliïn l’abast de projectes que s’estan realitzant amb altres fons.

Publicar projectes a FEM EDUCACIÓ possibilita accedir a un nou model de finançament col·lectiu i col·laboracions distribuïdes a través de la xarxa. Et convidem a fer públic el teu projecte i a compartir-lo amb la resta de la comunitat educativa a qui, com a tu, s’estimen l’educació i volen millorar-la.

A més, a través de FEM EDUCACIÓ pots:

 • Donar visibilitat als teus projectes, fent partícip des del principi a la seva comunitat potencial, recolzant-te en el seu coneixement i recomanacions per contrastar-los i testejar-los.
 • Rebre assessorament per millorar la comunicació pública dels projectes: adaptant-los als criteris de la plataforma i dotant-los de les eines del crowdfunding per a millorar la seva comunicació.
 • Accedir a eines específiques de “social media” i publicar continguts per difondre el teu treball a Internet.
 • Formar part d’una xarxa social especialitzada en la millora de l’educació.

Pot presentar-se a la crida qualsevol persona, centre, equip o col·lectiu de la comunitat educativa que tingui una iniciativa orientada a millorar l’educació dels infants i dels adolescents en edat escolar.

Només hi ha un requisit indispensable: ser major de 18 anys (si no és així, el projecte el pot presentar el teu tutor o representant legal).

El procés consisteix en quatre fases diferenciades, per les quals ha de passar cada projecte:

INICI: presentació de la crida i del procés a seguir a la jornada que se celebrarà el 23 de febrer  de 2017. Podeu recuperar el visionat aquí.

CRIDA OBERTA: la presentació d’iniciatives, solucions i projectes  es podrà realitzar des del mateix 23 de febrer de 2017 fins al al 23 de maig de 2017  (inclòs i fins a les 12h de la nit) a través del formulari que trobaràs a

Durant aquesta fase se celebraran diversos tallers i webminars orientats a resoldre dubtes i ajudar a les persones interessades a articular els projectes per alinear-los amb els requisits de la plataforma

SELECCIÓ: Un cop tancat el termini de convocatòria, els projectes seran avaluats i es seleccionaran un màxim de 20 projectes per un jurat constituït per membres del sector del crowdfunding, la innovació i emprenedoria educativa, Fundació Jaume Bofill i Fundació Goteo. El jurat podrà sol·licitar més informació sobre els projectes si s’escau.

La decisió sobre els projectes seleccionats es comunicarà no més tard del 31 de maig  2017 de manera individual via mail. La llista completa es publicarà l’1 de juny del 2017 al web  www.femeducacio.org  i a https://ca.goteo.org/

ACOMPANYAMENT ESPECIALITZAT: Entre el 1 de juny i el 31 de juliol de 2017, ambdós inclosos, els agents impulsors dels projectes seleccionats rebran assessoria especialitzada i personalitzada, de cara a acabar d’adequar i optimitzar els projectes a la campanya de micromecenatge i maximitzar els objectius de cada projecte (retorns i recompenses, pressupost mínim i òptim, vídeo i imatges …).

PERIODE DE FINANÇAMENT: El 7 de setembre de 2017 es realitzarà el llançament simultani de les campanyes de micromecenatge dels projectes seleccionats, a través dels quals els agents promotors dels projectes, la ciutadania, la Fundació Jaume Bofill, Fundació Goteo i altres agents col·laboradors sumaran els seus esforços per assolir els objectius de finançament prefixats.

JORNADA FINAL: Amb la voluntat de compartir aprenentatges, enfocament i conèixer les iniciatives que han participat en el procés de finançament se celebrarà una jornada oberta a la ciutadania el dia 13 de desembre de 2017.

La presentació d’iniciatives, solucions i projectes  es podrà realitzar des del mateix 23 de febrer de 2017 fins al al 23 de maig de 2017  (inclòs i fins a les 12h de la nit) a través del formulari que trobaràs a

Durant aquesta fase se celebraran diversos tallers i webminars orientats a resoldre dubtes i ajudar a les persones interessades a articular els projectes per alinear-los amb els requisits de la plataforma

En funció del moment de identificació del projecte et recomanem dos possibilitats:

 1. Si tens clar el projecte a presentar i tens els coneixements necessaris per a definir una campanya de crowdfunding omple el formulari de l’apartat PARTICIPA un cop hagis llegit les bases de la convocatòria. Si tens dubtes per omplir el formulari posat amb cantacte amb info@goteo.org i t’ajudaran.

Es tracta de que facis una descripció el més detallada possible del mateix i els seus fins, de tu o el teu equip com a persones impulsores i del finançament mínim i òptim, així com de les col·laboracions necessàries. També de les fases de treball, tasques i termini d’execució, tenint en compte les tasques relacionades amb la gestió i producció específica dels retorns col·lectius i les recompenses individuals que proposis. Per ajudar-te en aquesta fase, el formulari disposa d’un assistent que guia tot el procés d’alta de projectes, explicant la importància de les decisions que has de prendre a cada pas i el tipus d’informació a aportar

 1. Si tens dubtes, si tens una idea però no tens molt clar com convertir-la en una proposta de crowdfunding no dubtis a posar-te en contacte amb femeducació@fbofill.org a traves de l’apartat de CONTACTE. També posem al teu abast un conjunt de recursos per a assessorar-tevídeos tutorials, guies i bases.

Durant els 3 mesos que dura la crida realitzarem accions de formació que t’ajudaran a definir el projecte i en l’apartat recursos trobaràs un conjunt  de materials de suport per ajudar-te a definir el  teu projecte.  No volem que cap idea es quedi en un calaix.

Al llarg de tot el procés establirem espais per la capacitació i acompanyament. Volem oferir-te espais i recursos per l’aprenentatge grupal i individual que t’ajudin a articular les teves idees i projectes.

 • Jornada taller de presentació de la plataforma on també es realitzarà un taller d’ideació dirigit a incentivar processos creatius i a  identificar i analitzar alguns dels reptes actuals de l’educació
 • Tallers amb experts, que tenen la voluntat d’orientar-vos sobre quins són els ingredients bàsics que cal tenir en compte per assegurar l’èxit d’una campanya de crowfunding. Aquests tallers afavoriran que les vostres iniciatives s’adeqüin als requisits que es plantegen des de la plataforma. L’assistència als tallers és altament recomanable per a persones interessades a presentar una proposta, ja que es tracta de sessions pràctiques que ens ajudaran a conèixer els aspectes bàsics del finançament col·lectiu, els retorns col·lectius, així com les claus, criteris d’avaluació i altres qüestions.
 • Webminars que tenen la voluntat de resoldre els dubtes que puguin anar sorgint durant la fase de recepció de propostes; els objectius i criteris de la convocatòria, eines i recursos del crowdfunding etc..
 • Materials i guies; la plataforma femeducacio.org ofereix als interessats, de manera oberta, manuals de crowdfunding, guies i vídeos tutorials
 • Assessorament individual: Si el teu projecte és un dels 20 seleccionats, els agents impulsors rebràs assessoria especialitzada i personalitzada, de cara a acabar d’adequar i optimitzar els projectes a la campanya de micromecenatge i maximitzar els objectius de cada projecte (retorns i recompenses, pressupost mínim i òptim, vídeo i imatges …).

I no ho oblidis, sempre que vulguis, et podràs posar en contacte amb nosaltres a femeducacio@fbofill.cat  i intentarem resoldre els teus dubtes.

 

La informació detallada sobre aquestes accions, així com les formes d’inscripció i participació, estarà disponible a: www.femeducacio.org

Cada impulsor podrà presentar més d’un projecte però només podrà ser seleccionat 1  amb l’objectiu que el màxim d’impulsors tinguin opció a desenvolupar les seves propostes per millorar l’educació.

El Capital Regadiu duplica les aportacions fetes per la ciutadania tenint un efecte multiplicador. La Fundació Jaume Bofill destina un fons de 40.000€ que serà adjudicat als projectes de manera simultània i equivalent a les aportacions fetes per la ciutadania, amb un límit per projecte de 2.000 €. Per cada € que aportis a un projecte la Fundació Jaume Bofill n’aportarà un altre en concepte de capital regadiu. Si finalitzada la primera ronda de 40 dies resten diners en el fons de capital regadiu aquest es distribuiran en format 1 a 1 fins a la finalització del fons.

Has de fer un pressupost el més detallat possible. Com més transparència més confiança transmetràs als teus possibles cofinançadors.

A l’hora de fer el pressupost, et recomanem:

 • Desglossa degudament els cosots (els teus i els d’altres persones que hi col·laboren), despeses de materials, subcontractacions, etc. Vés amb compte en la planificació pressupostària, ja que la quantitat de diners que sol·licitis no es pot modificar un cop hagi començat la campanya de cofinançament.
 •  Tingues en compte els costos derivats de la gestió i producció dels retorns col·lectius i les recompenses individuals (molts projectes de crowdfunding es compliquen per no haver contemplat bé aquesta qüestió).
 • No oblidis considerar les comissions existents: el 4% en concepte de prestació de serveis per part de Goteoi una mitjana del 2% per les transaccions mitjançant TPV i Paypal.

FEM EDUCACIÓ segmenta la campanya de cofinançament d’un projecte en dues rondes de 40 dies cadascuna. Per això, a l’hora de fixar el pressupost, cal dividir especificant un mínim i un òptim:

 • El pressupost mínim té a veure amb el capital necessari per desenvolupar les tasques inicials, crítiques i imprescindibles per posar en marxa el projecte.
 • El pressupost òptim té a veure amb tasques addicionals per a la producció del projecte, de sofisticació o millora (augmentar la producció, traduir a altres idiomes, oferir-lo en altres suports, etc).

Creiem que es pot i s’ha d’anar més lluny en la relació entre persones microfinançadores i gent impulsora de projectes, i que un sistema basat en la confiança i els resultats transparents pot permetre rondes posteriors de finançament un cop s’han aconseguit avenços significatius en les creacions

No hi ha ni mínim ni màxim. Lo important és tenir una bona proposta amb capacitat de transformació i que el pressupost s’ajusti a les accions plantejades de manera coherent i transparent.

Un dels valors claus d’aquesta plataforma és la voluntat de compartir el coneixement que generin les iniciatives seleccionades.  Valorem que els projecte i els seus derivats puguin ser replicats, modificats, copiats o millorats per la resta de la comunitat educativa. És per això que tots els projectes hauran d’utilitzar llicències obertes. Gràcies al retorn col·lectiu podem facilitar que més centres, infants i adolescents es puguin beneficiar del projecte i dels aprenentatges i materials que es derivin.
Els retorns col·lectius poden ser molt diversos: compartir coneixement, donar accés lliure als documents generats i utilitzats, generar recursos o serveis derivats, oferir formació a través de manuals didàctics, tallers i/o assessories per Internet, materials en brut, arxius i continguts digitalitzables (per exemple un patró, un disseny, una metodologia, un programa).

Primer de tot, pensa en tot allò que es podria aprendre o utilitzar del teu projecte, i després idea un format transferible (guia -manual, storytelling, receptes, descripció de procés, codi font, disseny, dibuix, audiovisual, etc.).

Obrir els projectes, fer-los accessibles, generar retorns col·lectius útils i de valor per a la comunitat suposa un esforç, recursos i temps extra. Per això, has de tenir aquest factor en compte a l’hora de planificar i pressupostar el teu projecte.

La manera de formalitzar i difondre els retorns col·lectius depèn de la naturalesa de cada projecte. Si és codi, t’aconsellem repositoris com Github. Si es tracta de documents, pots compartir els esborranys en algun wiki o servei de publicació en línia, o pujar-los al teu web, o bé mitjançant FTP a alguna adreça des d’on es puguin descarregar. Si es tracta d’un vídeo, t’aconsellem Vimeo, Youtube, Giss.tv o Makusi.tv (aquest en construcció) per publicar-ho. Si tens dubtes  de quin format o recurs utilitzar et podem aconsellar a través de info@goteo.org

Les recompenses individuals són els agraïments o contraprestacions personals que els impulsors dels projectes poden oferir a les persones cofinançadores per les seves aportacions monetàries. Poden arribar a ser importants per aconseguir la participació del major nombre i varietat de cofinançadors possible.

Aquestes recompenses poden ser tangibles (un objecte relacionat amb el projecte, una publicació, una samarreta) o bé intangibles (aparició en els crèdits i altres espais d’especial visibilitat en el projecte, accés ‘premium’ o anticipat a continguts, serveis específics adaptats.

Les recompenses han de resultar atractives per a qui podria cofinançar la iniciativa però has de calibrar-les bé, prometent reconeixements, béns o serveis que sigui viable oferir sense hipotecar la capacitat del teu projecte, que ha de seguir sent la teva prioritat. És molt important que tinguis en compte els recursos i costos econòmics que implica la seva producció, enviament, etc, per així poder-los incorporar a l’import mínim que demanis per portar-ho tot a terme.

A través del formulari d’inscripció de projectes podràs plantejar i definir detalladament els imports vinculats a cada recompensa, la seva tipologia i quantes unitats de cada tipus s’ofereixen a cofinançadors.

Posteriorment, quan el projecte hagi obtingut el seu objectiu de finançament i el projecte entri en procés de producció, des de la plataforma tindràs accés a una sèrie d’eines per gestionar la comunicació amb les persones cofinançadores i fer efectives les recompenses individuals amb que t’hagis compromès.

A FEM EDUCACIÓ, a més d’aportacions monetàries pots demanar col·laboracions addicionals per desenvolupar el teu projecte. Des d’habilitats concretes que necessitis de tercers (traductors, testers, prescriptors) fins préstecs de recursos materials (transport, equips), passant per infraestructures (espais, instal·lacions).

Les col·laboracions es demanen en el moment de donar d’alta el projecte, però es poden anar canviant i afegint-ne de noves al llarg de tot el procés de campanya. Pensa que entre els teus cofinançadors es troben veritables talents i agents disposats a acompanyar el projecte, així que valora per igual a la gent que et dóna suport financerament com la tasca de gent que col·labora voluntàriament.

No perdis mai de vista la comunitat: aquest és el motor de FEM EDUCACIÓ. Cada gota compta! Intenta integrar els col·laboradors en els processos de creixement del projecte, pensant en possibles retorns col·lectius, recompenses individuals o fins i tot contraprestacions econòmiques que no hagis previst inicialment.

Un cop has donat d’alta el teu projecte, aquest entra en un procés de selecció de 20 projectes que té en compte tots els projectes inscrits fins al moment a la plataforma. Aquesta selecció la porta a terme  la Fundació Jaume Bofill, Fundació Goteo i un equip d’experts dels àmbits de la emprenedoria i la innovació a partir dels criteris d’avaluació descrits en la FAQ 5.

Si el teu projecte és un dels 20 projectes seleccionats ens posarem en contacte amb tu via telefònica i per mail. Tots els projectes seleccionats rebran durant dos mesos (juny i juliol) un assessorament individualitzat realitzat per tècnics de la Fundació Goteo per a preparar la campanya de recerca de finançament i millorar la teva proposta per a que tingui èxit.

Mentre que a la majoria de plataformes de crowdfunding les campanyes de captació de finançament només contemplen un període de recaptació per projecte, a FEM EDUCACIÓ s’estableixen dues rondes de cofinançament, de 40 dies cadascuna (40 + 40).

 • 1a ronda: Està lligada al pressupost que hagis establert com a mínim: el capital necessari per desenvolupar les tasques inicials, crítiques o imprescindibles per a la posada en marxa del projecte. Es fa una captació de fons a “tot o res”, és a dir, les aportacions econòmiques compromeses pels cofinançadors només es fan efectives si s’arriba al pressupost mínim. Si no és així, no es porta a terme cap tipus de transacció monetària finalment i els compromisos (tant teus com a impulsor, com dels teus cofinançadors) queden anul·lats.
 • 2a ronda : Si s’ha assolit o superat el pressupost mínim durant la primera ronda, llavors es posa en marxa una segona, també de 40 dies, lligada al pressupost òptim. Aquesta permet recaptar diners per a la resta de tasques de producció del projecte i altres addicionals, de sofisticació o millora. Aquesta segona ronda serveix també per obrir el projecte a més gent i sobretot treballar en obert, en temps real, informant dels avenços amb transparència (alguna cosa que repercuteix directament en obtenir més visibilitat i suports). En aquesta ronda, totes les aportacions que es recapten es fan efectives al final del termini, s’assoleixi o no el pressupost òptim.

Durant la primera ronda es fa una captació de fons a “tot o res”, de manera que si no arribes al pressupost mínim en 40 dies no es fan efectives les aportacions monetàries compromeses. El projecte tampoc pot seguir en campanya en una segona ronda i s’ha d’arxivar.

Aquest és molt bon senyal! Significa que el projecte està suscitant interès i que hi ha molta gent disposada a donar-li suport. D’acord amb aquest interès, encara que s’hagi aconseguit el finançament estimat com a òptim, es pot completar la primera ronda i començar la segona.

Si obtinguessis un nivell de finançament molt superior al pressupostat inicialment, serà convenient que expliquis públicament com faràs ús dels diners, i que complementis els retorns col·lectius que vas proposar inicialment, de manera equivalent a les possibilitats que t’ofereixi el nou finançament.

Cada impulsor disposa d’un panell de control a manera de centre d’operacions, des d’on administrar la informació pública del seu projecte, dinamitzar-lo i gestionar-lo. Des d’aquest espai pots publicar actualitzacions i afegir informació complementària (textos, fotos, vídeos, etc), veure com evoluciona la recaptació i les aportacions dels teus cofinançadors, i posteriorment fer públics els retorns col·lectius i gestionar els enviaments de recompenses individuals.

No només pots, sinó que fóra bo fer-ho. L’èxit de la teva campanya de cofinançament depèn de l’interès i qualitat del projecte, però també de la teva capacitat per comunicar-lo i dinamitzar-lo de manera efectiva, atraient així possibles persones cofinançadores i col·laboradores.
Les actualitzacions regulars i una comunicació dinàmica, transparent i empàtica resulten molt convenients per aconseguir que el projecte capti l’atenció i rebi suports durant les dues rondes de 40 dies.

Has de tenir un petit pla de dinamització, considerant quina informació complementària aportar sobre tu o el teu equip, sobre els orígens i les virtuts del projecte, sobre el procés de producció, etc. mitjançant missatges, articles, fotografies, vídeos, etc. L’espai per anar incorporant aquesta informació és la secció de “Novetats”.

No es pot canviar la informació sobre un projecte que està en campanya, exceptuant la part de col·laboracions i el teu perfil públic. No obstant això, sempre pots actualitzar la informació o aclarir algun punt en l’apartat de Novetats.

Gran part del treball de dinamització del teu projecte, durant el temps que romangui en campanya, consisteix a ampliar el teu camp d’actuació de comunicació. En aquest sentit, una guia de comunicació de projectes que et recomanem llegir detingudament.

A més de posar en valor els teus contactes i xarxes formals i informals, és fonamental aprofitar les possibilitats que ofereixen les plataformes i xarxes socials a Internet, tant les més generalistes com altres més específiques.

Per facilitar aquest treball de dinamització del projecte, des de FEM EDUCACIÓ i Goteo t’oferim eines que et faciliten la compartició en diferents xarxes socials, et permeten enganxar un enllaç directe on vulguis, fins i tot incrustar el codi d’un ‘widget’ (un resum visual de què pretén la teva iniciativa i com avança el seu finançament), per així posar-lo en blocs, webs, etc.

Sí. Goteo, que és la plataforma amb la que col·laborem, s’aplica dos tipus de comissions que has de tenir en compte a l’hora de fixar el pressupost del teu projecte, ja que es descompten de l’import total obtingut. Aquestes comissions no són aplicables al finançament obtingut del capital regadiu de la Fundació Jaume Bofill:

 • Des de la Fundació Goteo, en concepte de prestació de serveis (espai de publicació i eines de gestió de la plataforma, dinamització del projecte, assessories sobre la millor manera de presentar i comunicar el teu projecte o fixar retorns i recompenses, intermediació, etc) cobrem una comissió del 4% sobre el total dels diners recaptats al llarg de les dues rondes de 40 dies. A la següent FAQ  tens més informació sobre el per què del nostre 4%.
 • D’altra banda hi ha les comissions derivades de les transaccions econòmiques. L’entitat bancària aplica una comissió aproximada del 0.8% en concepte de processament de pagament per cada aportació. En el cas de les aportacions fetes a través de PayPal, la comissió és del 3,4% + 0,35 € per cada transacció.

Aquestes comissions només es fan efectives en cas que s’aconsegueixi el finançament i les aportacions es duguin a terme finalment. En cas contrari, publicar un projecte a FEM EDUCACIÓ no suposa cap cost per a la persona impulsora.

Per a la seva pròpia sostenibilitat econòmica, Goteo dedueix un 4% de la quantitat total recaptada per cada projecte, així com l’import que correspon al cost de les transaccions bancàries derivades de la campanya.

Aquest 4%, en concepte de despeses de gestió, contribueix a cobrir, concretament, els següents costos derivats del funcionament dels projectes a la plataforma:

– Hosting del projecte
– Cost dels servidors (servidor de base de dades, servidor d’emails massius, servidor de continguts i servidor http)
– Cost de trànsit i ample de banda
– Administració diària de servidors
– Backups de dades diàries
– Gestió d’usuaris i informació de les bústies
– Control diari de transaccions via PayPal i targetes (TPV) i resolució d’incidències relacionades
– Resolució d’incidències de l’equip impulsor o persones cofinançadores a temps real durant la campanya
– Gestió del contracte i documentació amb els impulsors dels projectes
– Elaboració d’informe final de recaptació
– Pagaments a projectes a través de Paypal i via transferència bancària
– Gestió de certificats de donacions amb tots els cofinançadors dels projectes
– Enviaments massius d’informació a usuaris cofinançadors
– Extracció de dades estadístiques des de la base de dades
– Seguiment dels projectes pel que fa al compliment, com a mínim, de respondre a la seva comunitat de cofinançadors, en relació a fer efectiu el propi projecte, els retorns col·lectius i les recompenses individuals compromeses.
– Fundraising

Les persones i entitats cofinançadores realitzen els seus compromisos d’aportació mitjançant tarja de crèdit, utilitzant la passarel·la de pagament d’un banc (comissió de 0.8%).

Quan el teu projecte assoleixi l’objectiu mínim de finançament, rebràs una notificació i hauràs de proporcionar-nos les teves dades bancàries.

Si el projecte ha arribat al mínim, i després de finalitzar la segona ronda de finançament (80 dies després de l’inici de la campanya), haver comprovat totes les aportacions i haver rebut el contracte firmat, rebràs la recaptació total de la campanya (independentment de que hagis arribat o superat el pressupost òptim). En ambdós casos es descomptarà la comissió de Goteo (4%) i les despeses de les transaccions a la partida dels cofinançadors. Aquesta comissió no s’aplica als diners provinents del capital regadiu.

En general, el feedback es realitza a través de l’apartat de “Novetats” de cada projecte, on pots publicar actualitzacions i fer crides a la col·laboració.

Les col·laboracions es fan efectives directament, sense la mediació de FEM EDUCACIÓ ni Fundació Goteo, de manera que el contacte s’establirà en un principi des de la plataforma i, a partir d’aquí, de la manera que determineu ambdues parts.

Per a un altre tipus de comunicacions, FEM EDUCACIÓ disposa de la possibilitat d’intercanviar missatges directes entre agents impulsors i cofinançadors, permetent que s’estableixin relacions de tu a tu fins on ambdues parts considerin oportú.

Si el procés de cofinançament és reeixit i obtens almenys la quantitat mínima demanada, rebràs els diners obtinguts i adquiriràs un compromís ferm amb els teus cofinançadors i amb la Fundació Jaume Bofill i Goteo mitjançant contracte legal.

Hauràs de portar a terme el projecte segons les especificacions que hagis detallat; fer públics els resultats i els retorns col·lectius i fer efectives les recompenses individuals en els terminis previstos (des del tauler de control tindràs accés a les dades que cada persona cofinançadora hagi especificat per rebre-les).

Si el procés de cofinançament és reeixit i obtens almenys la quantitat mínima demanada, a més de les nostres felicitacions rebràs els diners obtinguts i signaràs un contracte legal mitjançant el qual adquiriràs un compromís ferm amb els teus cofinançadors i amb la Fundació Jaume Bofill i Fundació Goteo.
Un cop finalitzada la campanya el procés és així de senzill:
– T’enviarem el contracte legal que hauràs de retornar signat, en el qual quedarà manifest que tu o l’entitat a què representes adquiriu el compromís de dur a terme el projecte i de fer efectius els retorns col·lectius i individuals amb les persones cofinançadores i les dos Fundacions. Es comença el tràmit del contracte un cop finalitzada la primera ronda per agilitzar el pagament.
– T’ingressarem en els comptes que ens facilitis els diners, alhora que t’enviarem un informe detallat amb totes les aportacions realitzades, les comissions descomptades, i les incidències registrades. Això es realitzarà una vegada finalitzada la segona ronda, així que compteu que els pagaments es realitzen aproximadament a 90 dies de l’inici de la campanya i sempre un cop rebut el contracte signat.
– Rebràs una factura de la Fundació a nom de la persona física o jurídica que ens indiquis, juntament amb el teu original del contracte signat.

En tractar-se d’una recaptació que té com a objectiu produir un projecte, es considera una activitat econòmica a declarar en la renda o impost de societats, i es paguen els impostos sobre els beneficis totals de l’activitat.

– Si sou entitats jurídiques, la recaptació tributarà en l’Impost de Societats. En qualsevol cas, hauríeu de consultar el vostre assessor fiscal per tal que us orienti envers el total de la vostra activitat fiscal.

– Si sou persones físiques, els diners recaptats tributaran a l’IRPF, i poden donar-se dues situacions:

1. Que els diners recaptats siguin per dur a terme una activitat econòmica, i estigueu donats d’alta per aquest concepte. Si és així podreu deduir-vos les despeses generades pel projecte.

2. Si no porteu a terme una activitat econòmica regular o no esteu donats d’alta, els diners recaptats constituiran un guany patrimonial net. En aquest cas no us podreu deduir les despeses relacionades.

En rebre la donació per part de la Fundació Goteo, entitat que gestiona Goteo, NO esteu subjectes a l’Impost sobre Successions i Donacions en aplicació de l’art. 3 del Reglament de l’Impost que, entre altres, declara no subjectes “les subvencions, beques, premis, primes, gratificacions i auxilis que es concedeixin per entitats públiques o privades amb fins benèfics, docents, culturals, esportius o d’acció social”.

Per publicar adequadament els retorns col·lectius del teu projecte, amb indicació de la seva llicència lliure/oberta, un cop els tinguis elaborats has de seguir uns senzills passos: 1.- Has d’indicar el tipus de llicència escollida en cada document i en lloc ben visible (als crèdits, a la portada, al peu del web…), segons les orientacions que trobareu als webs de cada llicència, per exemple si es tracta d’Creative Commons: http://creativecommons.org/choose/ 2.- Un cop correctament indicada la llicència, has de publicar els documents al teu web o en webs d’allotjament tipus Issuu, Youtube, Bandcamp, GitHub, etc (sense contrasenyes ni restricció d’accés), segons el tipus de contingut. Si publiques a Youtube, a més de fer constar la llicència dins del vídeo has de seguir aquests passos: – Anar a l’apartat Gestor de vídeos (https://www.youtube.com/my_videos?o=U), – anar a Edita/Informació i configuració, – Un cop aquí, anar a Configuració avançada, on trobaràs el desplegable Llicència i propietat dels drets, i aquí pots seleccionar la Creative Commons que decideixis. A Vimeo: – Anar a Configuració de vídeo – Anar a l’apartat Avançat, i aquí escollir la llicència Creative Commons que prefereixis. 3.- Quan el retorn ja estigui en línia, has d’indicar des del teu panell d’usuari a Goteo les adreces d’enllaç a aquests documents, concretament aquí fent clic a [Url]: https://goteo.org/dashboard/projects/commons Voleu contactar amb nosaltres?

Per a qualsevol dubte o consulta sobre la crida us podeu posar en contacte amb l’equip del projecte:

Et convidem a conèixer projectes que busquen cofinançament i altres formes de col.laboració per millorar el sistema educatiu. Projectes proposats per la comunitat educativa que sense el teu suport segurament es quedarien en un calaix. També volen compartir d’una manera lliure i oberta el seu coneixement generant així noves oportunitats per a la millora constant de l’educació, en benefici del bé comú.

A més, a través de FEM EDUCACIÓ pots:

 • Accedir a projectes centrats en la millora de l’educació amb un alt grau d’innovació i transformació.
 • Recolzar mitjançant una aportació monetària adaptada a les teves possibilitats (a partir de 5 euros), però també col.laborant amb habilitats o recursos concrets, o ajudant a difondre els projectes que més et motivin.
 • Beneficiar-te de l’accés als retorns col.lectius especificats en cada cas, a més d’altres possibles recompenses individuals.
 • Formar part d’una xarxa social especialitzada en la millora del model educatiu, amb impacte local i difusió internacional, en la qual poden sorgir nombroses sinèrgies i complementarietats.

Pren-te una estona per consultar amb calma els projectes en campanya i triar el que més tingui a veure amb tu per temàtica, proximitat, tipus de retorns i recompenses. Segur que en trobes un fet a la teva mida, del qual pots passar a formar part! Si no és així escriu-nos i dóna’ns pistes sobre un altre tipus de projectes que hauríem d’ajudar a promocionar, per millorar l’educació.

El Capital Regadiu duplica les aportacions fetes per la ciutadania tenint un efecte multiplicador. La Fundació Jaume Bofill destina un fons de 40.000€ que serà adjudicat als projectes de manera simultània i equivalent a les aportacions fetes per la ciutadania, amb un límit per projecte de 2.000 €. Per cada € que aportis a un projecte la Fundació Jaume Bofill n’aportarà un altre en concepte de capital regadiu. Si finalitzada la primera ronda de 40 dies resten diners en el fons de capital regadiu aquest es distribuiran en format 1 a 1 fins a la finalització del fons.

A més de contribuir a millorar l’educació del nostre país a través de l’impuls a un projecte que t’interessa, amb la teva contribució pots obtenir dos tipus de contraprestacions, col·lectives i individuals, que s’especifiquen a la fitxa de cada projecte:

Seràs partícip dels retorns col·lectius que generi el projecte, que són la gran aposta de FEM EDUCACIÓ, ja que perseguim especialment la rendibilitat social de les col·laboracions efectuades a través de la plataforma, donant suport a projectes que permeten la seva replicabilitat en altres comunitats educatives i que sovint són incorporades posteriorment pel sistema educatiu.

Tot això buscant la viabilitat dels projectes per als seus impulsors, però també el major benefici possible per a la comunitat, amb l’objectiu de crear capital social i que altres comunitats educatives puguin incorporar les propostes finançades.

Aquests retorns col·lectius poden ser: compartir coneixement i accés lliure al codi font; productes, recursos o serveis derivats; formació a través de manuals didàctics, tallers i/o assessories per Internet; materials en brut, arxius i continguts digitalitzables (per exemple un patró, un disseny, una metodologia, un programa) que puguin ésser copiats, reutilitzats, adaptats, etc

També pots obtenir una recompensa individual, que variarà depenent de la quantitat econòmica que aportis. Aquestes recompenses tenen un caràcter exclusiu i diferencial, i poden ser tangibles (un objecte relacionat amb el projecte, una publicació, una samarreta) o bé intangibles (aparició en els crèdits i altres espais d’especial visibilitat en el projecte, accés a continguts, serveis específics adaptats, participació en la producció, invitacions a festes i presentacions).

Quan triïs un projecte dels que estan en campanya a FEM EDUCACIÓ, has de decidir l’import de la teva aportació, segons les teves possibilitats, interessos, el tipus de contraprestació que vulguis obtenir, etc. L’aportació mínima és de 5 euros.

Mentre que a la resta de plataformes de crowdfunding les campanyes de captació de finançament només contemplen un període de recaptació per projecte, a FEM EDUCACIÓ s’estableixen dues rondes de cofinançament, de 40 dies cadascuna (40 + 40). Així, les aportacions per cofinançar un projecte es poden fer en qualsevol de les dues rondes, al llarg d’un total de 80 dies.

 • 1a ronda: És la ronda de cofinançament crítica, en la qual es fa una captació de fons a “tot o res”, i caldrà aconseguir el pressupost que l’impulsor hagi marcat com a mínim per poder posar en marxa el projecte. De no aconseguir aquest mínim, el projecte no obtindrà res dels diners compromesos. En cas que facis l’aportació mitjançant targeta bancària, se’t realitzarà el cobrament de manera immediata però, en cas que el projecte no arribi al mínim al final dels 40 primers dies, se’t farà la devolució del teu aport de manera automàtica.
 • 2a ronda: Si s’ha assolit o superat el pressupost mínim durant la primera ronda de cofinançament es posa en marxa la segona ronda, també de 40 dies, lligada a un pressupost òptim que permeti realitzar la resta de tasques per a la realització del projecte i altres addicionals o millora. En aquesta ronda els projectes van presentant els seus avanços en temps real, i totes les aportacions que faci un cofinançador es fan efectives, es completi o no el pressupost òptim.

En cas que, en el moment d’aportar, hagis marcat la casella “Mantenir la meva aportació al Moneder Virtual”, o hagis utilitzat com a mitjà de pagament el Moneder Virtual, si el projecte no assolís el seu objectiu de finançament, els diners de la teva aportació quedarien en el teu moneder virtual, és a dir: no et serien retornats però els tindries a la teva disposició per recolzar a un altre projecte que creguis que s’ho mereix en el moment que vulguis, sense necessitat d’indicar les dades de targeta bancària cada vegada. Finalment el projecte s’arxiva.

El teu moneder virtual és una funcionalitat que han desenvolupat a la Fundació Goteo per tal que et resulti cada vegada més senzill donar suport a projectes. Pots accedir al teu moneder virtual des del teu panell d’usuari, en la secció El meu moneder, i funciona de la següent manera:

Com probablement ja saps, quan dónes suport a un projecte, aquest no rep la teva donació fins que aconsegueix arribar al seu mínim de finançament en la seva primera ronda. Si el projecte no arriba al seu mínim, la teva donació tornarà directament al teu compte bancari.

No obstant això, quan fas la teva donació pots marcar l’opció “Vull que la meva donació, en el cas que el projecte no arribi al seu objectiu, es mantingui en el meu Moneder Virtual Goteo”. Si ho fas, en cas que el projecte no arribi al seu objectiu mínim i s’arxivi la campanya, la teva donació tornarà al teu moneder virtual perquè puguis distribuir-la com vulguis i destinar-la als projectes que tu triïs, sense necessitat de tornar a introduir la teva informació bancària.

Això pot arribar a passar si el projecte suscita molt interès entre les persones que el cofinancen. En aquest cas, a més d’assegurar el compliment de les recompenses individuals, l’impulsor haurà de complementar els retorns col·lectius proposats inicialment, de manera equivalent a les possibilitats que ofereixi el finançament obtingut.

I tant! Pots fer tantes aportacions a un mateix projecte com vulguis, al llarg dels 80 dies en total que pot romandre en campanya. Sobretot a la primera ronda, això pot ser fonamental perquè un projecte que t’interessa arribi al pressupost que hagi establert com a mínim per posar-se en marxa i poder optar a la segona ronda.

L’aportació duplicadora del Capital Regadiu només es realitzarà una única vegada per persona o entitat i projecte (és a dir, des de cada perfil d’usuari a Goteo). Encara que des d’un mateix perfil puguin efectuar tantes aportacions a un projecte com es desitgin, només se sumarà el Capital Regadiu en la primera aportació realitzada per aquest usuari i / o entitat, i per un import màxim de 100 €.

Tant si el teu suport ha estat monetari com si has col.laborat o participat activament a la pàgina del projecte (en qualsevol de les dues rondes de cofinançament), rebràs un correu electrònic que t’informarà si el projecte finalment ha obtingut o no el finançament sol·licitat.

En cas positiu, com a cofinançador, rebràs un altre correu electrònic confirmant que s’ha realitzat el càrrec a la targeta. També, si ho desitges, rebràs per correu notificacions sobre qualsevol novetat o canvi relacionat amb el projecte que estàs recolzant.

Del total dels diners que aportis a un projecte, a la persona que l’impulsa li arriba entre el 95,2% i el 94% aproximadament d’aquest import. Això és degut a que es descompten dues comissions. Una des de la Fundació Goteo, del 4%, en concepte de prestació de serveis (espai de publicació i eines de gestió a la plataforma, dinamització del projecte, assessoria sobre la millor manera de presentar i comunicar un projecte o fixar retorns i recompenses, intermediació, etc). I una altra derivada de les transaccions econòmiques (0,8% que aplica l’entitat bancària).

Aquestes comissions es descompten dels diners que s’ingressa a l’impulsor o impulsora i només es fan efectives en cas que s’aconsegueixi el finançament. En cas contrari, ni per a la persona cofinançadora ni per a qui impulsa el projecte suposa cap cost si finalment no s’obtenen els fons mínims.

Hi ha dos mètodes de pagament a FEM EDUCACIÓ: targeta de crèdit,o Moneder Virtual Goteo.

Pots fer efectiva la teva aportació a qualsevol projecte amb targeta de crèdit a través de FEM EDUCACIÓ mitjançant la passarel.la de pagament del Banc Mare Nostrum. Aquest sistema és senzill i totalment segur, usat a diari per milions de persones usuàries en tot el món, ja que posseeix tot tipus de mesures de seguretat per evitar robatoris de claus o suplantacions d’identitat.

En aquest sentit, ni la Fundació Goteo, gestora de les transaccions que es realitzen a través de FEM EDUCACIÓ, ni els projectes, tenen accés a les teves dades bancàries en cap moment del procés.

Els tipus de targetes admeses són: VISA, MasterCard, Maestro i Euro6000. Les targetes American Express no estan admeses a causa de l’elevada comissió que apliquen.

Finalment, pots utilitzar el Moneder Virtual FEM EDUCACIÓ, que et permet usar crèdit al nostre sistema per recolzar els projectes que desitgis sense necessitat de donar les teves dades de targeta cada cop.

La persona o entitat que impulsa el projecte que hagis cofinançat només podrà saber el teu nom d’usuari a FEM EDUCACIÓ, al costat de la quantitat que has aportat i la recompensa individual que et correspon a canvi.

Si el projecte arriba al pressupost mínim, i per tant es fa efectiva la teva aportació, l’impulsor tindrà accés a les dades que hagis especificat per a l’enviament de la teva recompensa individual.

Per a un altre tipus de comunicacions, FEM EDUCACIÓ disposa de la possibilitat d’enviar missatges directes entre impulsors i cofinançadors, permetent que s’estableixin relacions de tu a tu fins a on ambdues parts considerin oportú.

 • Que no hi hagi saldo suficient disponible en el compte bancari associat a la targeta utilitzada.
 • Si la targeta és de crèdit, que l’usuari hagi superat el límit de crèdit que se li permet mensualment (això és més habitual a final de mes). L’usuari hauria de comprovar quin límit de crèdit mensual té establert i, si l’interessa, ampliar-lo i/o repetir l’aportació.
 • Que l’usuari hagi utilitzat targetes no suportades, és a dir, qualsevol targeta que NO sigui Visa, Master Card, Maestro o Euro6000.
 • Que l’usuari hagi comès alguna errada en introduir les dades de targeta.
 • Que s’hagi donat alguna fallada de connexió que pugui provocar un error en el procés de validació entre el nostre servidor i la passarel.la virtual del banc. Pot tractar-se d’alguna fallada temporal amb la connexió a internet de l’usuari.
 • Que s’estigui utilitzant el navegador Safari versió 5, que no suporta connexions https (connexions segures) i per això genera una errada en aquest tipus de transaccions econòmiques que requereixen connexions segures. En aquest últim cas la solució fóra provar a fer l’aportació des d’un altre navegador (Firefox, Chrome, Opera, Explorer…)
 • Que l’usuari hagi tancat la pàgina al mig del procés.

Però no et preocupis, posat en contacte amb nosaltres per a qualsevol incidència i la gestionarem tant aviat com puguem.

A FEM EDUCACIÓ, a més de les aportacions monetàries, pots aportar el teu talent, contactes o d’altres recursos. Des d’habilitats concretes que un projecte pugui necessitar de tercers (traductors, testers, prescriptors), fins a préstecs de recursos materials (transport, equips), passant per infraestructures (espais, instal.lacions).

Les col·laboracions necessàries en cada moment apareixen a la pàgina del projecte sota la pestanya ‘Col·laboracions’. Des d’allà també pots seguir tot el procés de desenvolupament i fer comentaris, consultes, suggerències i, en general, establir una conversa amb la persona o persones impulsores del projecte.

Ajudar a difondre un projecte per Internet i entre els teus contactes és un gran suport. D’aquesta manera es pot aconseguir que tingui més repercussió, es comuniqui viralment, rebi més atenció i així obtingui el pressupost requerit per tirar endavant.

Per a això, dins la pàgina de cada projecte trobaràs un apartat que permet compartir en diferents xarxes socials, enganxar el link directe allà on vulguis, fins i tot trobaràs el codi d’un ‘widget’ amb un resum visual de què pretén aquesta iniciativa i com va el seu finançament, per incrustar-lo al teu bloc, web, etc.

Des de la plataforma pots consultar, suggerir i en general establir una conversa amb qui impulsa un projecte, a través dels comentaris que pots fer a l’apartat ‘Col.laboracions’. També pots seguir i comentar el desenvolupament de tot el procés a través de les actualitzacions que els projectes publiquen a l’apartat ‘Novetats’, així com rebre per correu notificacions sobre qualsevol novetat o canvi relacionat amb el projecte que estàs cofinançant.

Hi ha un contracte que subscriuen l’agent impulsor del projecte i la Fundació Jaume Bofill i Fundació Goteo, mitjançant el qual el primer es compromet, com a únic responsable, a dur a terme el seu projecte en cas que aquest finalment sigui finançat, i fer efectius els compromisos col·lectius i individuals que s’hagin detallat i fets públics a la plataforma.

En cas de no complir aquests compromisos, i després d’esgotar altres vies basades en la relació de confiança i tracte directe entre tots els agents implicats a FEM EDUCACIÓ, es podran emprendre accions legals.

Com ja deus saber, aportar a FEM EDUCACIÓ no només fa possibles un munt de projectes que ens beneficien a tothom, sinó que a més desgrava! En realitzar una aportació a un projecte, i gràcies a l’increment en els tipus de deducció aplicables des de 2015 per a les donacions pures i simples que es realitzin a favor de la Fundació Goteo, com a entitat acollida al règim fiscal especial de la Llei 49/2002, de 23 de desembre, podràs deduir (sempre que declaris a l’estat espanyol):

 • En el cas de persones físiques, des d’un 27,5% de l’import de la donació en la declaració de IRPF, segons quantitats i exercici en el faci la seva aportació, amb un límit del 10% de la base liquidable:
  • fins a 150 €, deducció del 50% el 2015 i del 75% per aportacions a partir de 2016
  • la resta, deducció del 27,50% el 2015 i del 30% per aportacions a partir de 2016
  • per donacions a la mateixa entitat durant almenys 3 anys, majors de 150 €, deducció del 32,50% el 2015 i del 35% per aportacions a partir de 2016.
  • En el cas de persones jurídiques i a través de l’Impost de Societats, un 35% de l’import per donacions en general; per donacions a la mateixa entitat durant almenys 3 anys, un 37,50% en 2015 i un 40% per aportacions a partir de 2016.

L’última actualització de la Llei 49/2002 preveu, a més, percentatges de deducció diferents a aquests per donants habituals a la mateixa entitat, així que si fas donacions de manera continuada a Goteo.org i aquestes superen els 150 euros, consulta la font oficial per obtenir informació rigorosa sobre la desgravació que podràs aplicar-te en la teva declaració.

Recorda que pots descarregar els certificats de les teves aportacions d’aquest any a la secció Certificat de donació del teu tauler d’usuari i són vàlids per a la declaració de l’any que ve.

IMPORTANT: Per a les aportacions directes a campanyes que s’iniciïn a finals d’any i finalitzin la seva primera ronda l’any següent, TOTS els certificats s’emetran per a l’any següent. La Fundació Goteo no pot emetre certificats de donació fins que la campanya no hagi passat a 2ª ronda (després dels primers 40 dies) i hagi assegurat el 100% de la recaptació mínima.

Pots obtenir més informació sobre l’obtenció del certificat a la faq número 20 per a cofinançadors/es.

Les donacions que realitzes a través de la nostra plataforma són fiscalment desgravables (a l’estat espanyol), d’acord amb la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal de les entitats sense fins lucratius i dels incentius fiscals al mecenatge.

El document fiscalment vàlid que justifica la desgravació de les teves donacions és el certificat de donació que, des de la Fundació Goteo, proporcionem a totes les persones que donen suport a projectes a través de la nostra plataforma. Aquest document pot ser presentat davant d’Hisenda perquè s’apliquin les deduccions que recull la Llei 49/2002, com t’expliquem breument en aquesta FAQ.

A continuació, detallem com pots descarregar-te el teu certificat de donació:

 • Abans de res, tingues en compte que podràs descarregar el teu certificat un cop la campanya a la qual has donat suport hagi finalitzat (no abans), i necessàriament abans que finalitzi el mateix any natural (no després).
 • 1. Accedeix a goteo.org amb el teu usuari/ària i contrasenya. En cas que no recordis les teves dades d’accés, per recuperar la contrasenya necessitaràs almenys saber el teu nom d’accés o l’email utilitzat i sol·licitar la recuperació a través d’aquest enllaç: http://goteo.org/user/recover
 • 2. Entra a la pestanya del teu tauler d’usuari El meu moneder / Certificat de donació
 • 3. Confirma les teves dades fiscals i descarrega el teu certificat. RECORDA: si la teva aportació és d’aquest mateix any, aquest certificat serà vàlid per a la declaració que faràs l’any que ve.

Tingues en compte que quan confirmis les dades fiscals ja no podràs modificar aquesta informació per a aquest certificat. Si aquestes dades no són exactes el certificat no tindrà validesa fiscal.

Quan confirmis les dades d’un certificat, aquest quedarà tancat i immodificable. Si, després d’haver confirmat el teu certificat, fas noves donacions en el mateix any fiscal es generarà un nou certificat que estarà disponible i pendent de confirmació de dades, i que podràs descarregar-te des d’aquesta mateixa secció.

El certificat està emès per la Fundació Goteo, entitat que gestiona juntament amb Fundació Jaume Bofill la plataforma FEM EDUCACIÓ, inscrita al Registre de Fundacions a 16 de gener del 2012 amb el número 1438, segons el que disposa la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de Fundacions i el Reglament de Fundacions de Competència Estatal. Pots consultar més informació a: http://goteo.org/about/donations

IMPORTANT!: cap de les aportacions per les que ja hagis obtingut un certificat de donació de la nostra Fundació no es retornen.

Això vol dir que si has fet una donació a un projecte concret dins la nostra plataforma i aquest no arriba al seu objectiu mínim de finançament durant la seva campanya, el teu aport anirà al teu moneder virtual però no tornarà al teu compte corrent (en cas que paguessis amb el Moneder Virtual o bé escollissis l’opció per a que la teva aportació quedi al teu moneder). No obstant això podràs destinar aquests import des del teu Moneder Virtual FEM EDUCACIÓ.org a qualsevol altre projecte actiu que desitgis en el moment que tu triïs, sense necessitat de tornar a introduir les dades bancàries ni de PayPal. Aquí tens més informació sobre com funciona el teu moneder virtual.

IMPORTANT: Per a les aportacions directes a campanyes que s’iniciïn a finals d’any i finalitzin la seva primera ronda l’any següent, TOTS els certificats s’emetran per a l’any següent. La Fundació FEM EDUCACIÓ no pot emetre certificats de donació fins que la campanya no hagi passat a 2ª ronda (després dels primers 40 dies) i hagi assegurat el 100% de la recaptació mínima.

Per a qualsevol dubte o problema sobre el tema de certificats de donacions pots contactar-nos al email: donate@femeducacio.org

Sí. La plataforma FEM EDUCACIÓ.org compta amb un sistema de visualització de múltiples divises. D’una banda, des del teu panell d’usuari pots triar una moneda de preferència que aparegui per defecte en visualitzar la informació dels projectes a FEM EDUCACIÓ.org, i a més, pots seleccionar la moneda en què vols donar en fer cada transacció.

No obstant això, has de saber que a FEM EDUCACIÓ gestionem totes les donacions en euros, en la ràtio de conversió del dia en què es realitza la transacció.